Aktualności na temat wydarzeń prawnych.Na naszej stronie publikujemy artykuły i komentarze dotyczące bieżących zmian w prawie, zapraszamy do lektury.

Projektowane zmiany w Kodeksie cywilnym dotyczące formy czynności prawnej

W dniu 6 sierpnia 2014 roku wpłynął do Sejmu Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2678). Projekt dotyczy zliberalizowania przepisów o formie czynności prawnych i nadania nowego znaczenia dla dokumentu w postępowaniu cywilnym... >>

SN o prokurze nieprawidłowej

Prokura łączna nieprawidłowa (inaczej łączna mieszana) uznana przez Sąd Najwyższy za niedopuszczalną. Niedopuszczalny jest wpis do KRS jednego prokurenta 
z zastrzeżeniem, że może działać tylko łącznie z członkiem zarządu. To uchwała siedmioosobowego składu Sądu Najwyższego (sygnatura akt: III CZP 34/14), która przecina spór o dopuszczalność tzw. prokury łącznej niewłaściwej, której kodeks cywilny nie przewiduje. Sąd uznał ją za niedopuszczalną. ... >>

Nowa instytucja Pośrednika w obrocie w Prawie Farmaceutycznym

Nowelizacja Prawa farmaceutycznego wprowadziła nową instytucję Pośrednika w obrocie, która podlega osobnym wymogom regulacyjnym. W rezultacie, przedsiębiorcy, którzy w dniu wejścia w życie nowelizacji prowadząc działalność spełniają przesłanki definicji pośrednictwa w obrocie, będą musieli złożyć wniosek... >>

Archiwum aktualności

W Archiwum możecie Państwo zapoznać się ze wszystkimi aktualnościami opublikowanymi na stronie. >>